Các điều kiện

Bạn sẽ có cơ hội tốt hơn để trở thành Nhà Cung cấp Chiến lược của SuperTrader nếu chiến lược của bạn:

  1. 1.Có lịch sử giao dịch tiền thực dài hơn 3 tháng. (Các chiến lược mới cũng có thể được gửi đi nhưng chúng sẽ phải trải qua một giai đoạn thử nghiệm để đạt ít nhất 3 tháng kiểm tra tiền thực).
  2. 2.Tỷ lệ đòn bẩy không vượt quá 30.
  3. 3.Biện pháp quản lý Rủi ro rõ ràng.
  1. 4.Không phải là một chiến lược Giao dịch Tần số Cao
  2. 5.Duy trì tỷ lệ lãi pip trung bình trên mỗi giao dịch tối thiểu là 5 pip.
  3. 6.Không giữ vị thế dài hơn 10 ngày.

Bảng câu hỏi

 
 
 

Nếu bạn là một nhà quản lý tiền, hãy trả lời câu hỏi dưới đây:

Chào mừng đến Trò chuyện trực tuyến FxProTôi có thể giúp bạn thế nào?