Yêu cầu Ký quỹ

icon

Tiền ký quỹ tối thiểu cho các nhà đầu tư FxPro SuperTrader là 2000 đô la Mỹ với số nhân tín dụng bằng 4. Theo cách này các nhà đầu tư có thể đáp ứng được yêu cầu về vốn 10,000 đô la Mỹ mà không phải đặt cọc đủ số tiền. Điều này nhằm mục đích bảo vệ chống lại các rủi ro liên quan đến các tài khoản được cấp vốn không đủ. Để thực hiện điều này một cách tối ưu, cần phải đa dạng hóa danh mục vốn đầu tư SuperTrader một cách đầy đủ bằng cách đầu tư trong nhiều chiến lược, trong đó mỗi bên được cấp đủ vốn và có đủ vốn sở hữu tự do còn lại cho việc phân phối thêm. Tiền ký quỹ được thực hiện bằng đồng EUR và GBP sẽ được chuyển thành USD với tổng số ít nhất 10,000 đô la Mỹ sau khi sử dụng số nhân tín dụng. Số tiền ký quỹ tiếp theo sẽ không cần phải có số lượng tối thiểu.

Để làm cho nền tảng dễ tiếp cận hơn, chúng tôi cung cấp một hạn mức tín dụng cho phép bạn nhân đầu tư của mình lên đến 4 lần và thêm nó vào ký gửi ban đầu. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu ký gửi tối thiểu 10.000 USD, một nhà đầu tư có thể ký gửi ít nhất là $2000 và lấy $8.000 còn lại sử dụng hạn mức tín dụng của chúng tôi.

Các khách hàng SuperTrader hiện tại muốn tận dụng hạn mức tín dụng của chúng tôi không bắt buộc phải đạt được yêu cầu ký qũy và hoàn toàn có thể tận dụng hạn mức tín dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục sao chép các chiến lược mà không cần hạn mức tín dụng. Tìm hiểu thêm bằng cách tải xuống Hướng dẫn về Hạn mức tín dụng của chúng tôi

Minimum account size

Khối lượng tài khoản tối thiểu cho FxPro SuperTrader là $10,000, tuy nhiên, nhà đầu tư nên biết rằng càng có nhiều vốn trong tài khoản, danh mục đầu tư FX của bạn càng đa dạng hơn.

Một trong những quy tắc giao dịch của chúng tôi là không giao dịch với tài khoản thiếu vốn. Tài khoản thiếu vốn rất dễ biến động.

Một tài khoản SuperTrader thiếu vốn khiến các chiến lược trong danh mục đầu tư của bạn không hoạt động song song với vị thế của những nhà lãnh đạo. Có ba lý do chính cho điều này:

Một tài khoản thiếu vốn không cho phép vốn được phân bổ cho hàng loạt chiến lược. Việc này khiến danh mục đầu tư của nhà đầu tư không được phân chia hợp lý.

Một tài khoản thiếu vốn khiến các khoản đầu tư bị đòn bẩy quá cao so với những nhà lãnh đạo đang được theo dõi. Điều này nói cách khác là nhà đầu tư chịu rủi ro hơn nhà lãnh đạo.

Hai vấn đề dẫn đến danh mục đầu tư của nhà đầu tư rất dễ bị tổn thương đối với các khoản giải ngân.

Rủi ro hạn mức tín dụng, ký quỹ và lệnh duy trì

icon

Mặc dù hạn mức tín dụng của chúng tôi cung cấp số vốn bổ sung cho nhà đầu tư và mang lại tiềm năng tăng lợi nhuận, nhưng nó cũng đi kèm với những rủi ro riêng mà bạn nên biết rõ. Tất cả các khoản lỗ xảy ra khi đầu tư trong các chiến lược SuperTrader được sinh ra bởi một mình nguồn vốn rủi ro của bạn chứ không phải vốn mà FxPro đã ghi có cho bạn. Sử dụng hạn mức tín dụng cho phép bạn tiếp tục phân bổ vốn đến các chiến lược ngay cả khi mức ký quỹ của bạn giảm. Khi sử dụng hạn mức tín dụng, bạn có thể nhận được yêu cầu nộp thêm ký quỹ nếu bạn không có đủ ký quỹ để gánh chịu các tổn thất do việc giải ngân gây ra.

Bạn sẽ nhận được yêu cầu nộp thêm ký quỹ khi bạn đã mất 90% số tiền ký quỹ của mình. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ bắt đầu tự động thanh lý bất kỳ và tất cả các vị thế mở theo giá thị trường hiện hành để bảo vệ số dư tài khoản của bạn khỏi bị âm

Là nhà đầu tư SuperTrader, bạn có thêm tùy chọn nhận yêu cầu duy trì tài khoản qua email hoặc SMS khi 80% số ký quỹ của bạn đã bị thua lỗ. Theo cách này, bạn có thể tránh việc bị thanh lý vị thế mở bằng cách ký quỹ thêm vốn vào tài khoản.

Vấn đề

Sau đây là ví dụ hoàn hảo về cách một danh mục đầu tư thiếu vốn có rủi ro hơn so với những nhà lãnh đạo được sao chép tương ứng:

Một nhà đầu tư có 4000USD trong tài khoản SuperTrader phân bổ toàn bộ số tiền vào một chiến lược. Nhà lãnh đạo của chiến lược đó, có tổng số vốn 40.000USD, mở một vị thế mua ở mức 0,04 lot (0,04 lot = 4000USD). Vốn khả dụng của nhà đầu tư bằng 1/10 số vốn của nhà lãnh đạo, vì thế vị thế tương ứng được thực hiện thay mặt cho nhà đầu tư. Việc này có thể là 0.004 lot (400USD) nhưng nhận thấy rằng đơn vị lot nhỏ nhất có sẵn là 0.01 (1000USD), nên vị thế của nhà đầu tư phải được làm tròn lên số tiền này. Việc này khiến số tiền của vị thế nhà đầu tư chỉ bằng 1/4 tổng số vốn rủi ro của chính mình, trong khi con số này của nhà lãnh đạo là 1/10. Ngoài ra, việc làm tròn vị thế của nhà đầu tư khiến vị thế của nhà đầu tư bị đòn bẩy cao hơn 2,5 lần (0,01/0,004 = 2,5).

Bạn muốn đầu tư 90.000USD

Bạn đầu tư 30.000USD và hạn mức tín dụng của FxPro sẽ cung cấp cho bạn 60.000USD để sử dụng.

  • Trong trường hợp danh mục đầu tư của bạn thua lỗ 10% và bạn dừng đầu tư: Số tiền lỗ trên toàn bộ 90.000USD là 9.000USD 60.000USD sẽ trở về với FxPro 9.000USD tiền lỗ sẽ được trừ vào số vốn rủi ro của bạn (30.000 -9.000 = 21.000).
  • Trong trường hợp danh mục đầu tư của bạn kiếm lời 10% và bạn dừng đầu tư: 90.000USD + 9.000USD lợi nhuận 60.000USD sẽ trở lại với FxPro 9.000USD lợi nhuận sẽ được cộng vào vốn rủi ro của bạn, 30.000 + 9.000 = 39.000

Làm thế nào chúng tôi có thể cung cấp hạn mức tín dụng

  • FxPro tuân thủ Chỉ thị về Thị trường Công cụ Tài chính (Chỉ thị EU 2004/39/EC). Theo đó, chúng tôi giữ nguồn vốn của khách hàng trong tài khoản tách biệt và chỉ được sử dụng số tiền này để thanh toán lỗ và lãi giữa khách hàng và ngân hàng mà chúng tôi giao dịch như đối tác.
  • Để cung cấp thanh khoản và lợi nhuận cho khách hàng, FxPro sử dụng quỹ riêng của mình. Chúng tôi không thể sử dụng số vốn của khách hàng cho các yêu cầu thanh khoản và ký quỹ.
  • Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ khoản tiền nào khác ngoài vốn rủi ro của nhà đầu tư, vốn này sẽ được sử dụng để thanh toán cho bất kỳ thua lỗ xảy ra trong quá trình giao dịch.
  • Cung cấp hạn mức tín dụng không gây ra bất kỳ chi phí bổ sung nào cho chúng tôi, bởi vì chúng tôi giữ đủ số vốn riêng của chính chúng tôi với Nhà môi giới Chính để cung cấp thanh khoản cho SuperTrader. Do đó chúng tôi không tính phí đối với dịch vụ này.
Chào mừng đến Trò chuyện trực tuyến FxProTôi có thể giúp bạn thế nào?