Bản thân nền tảng này chỉ đơn giản là đặt ra trình bày và sư dụng trực quan. Tất cả các chiến lược sẵn có đều được liệt kê bằng các số liệu thống kê về hiệu suất làm việc được lựa chọn nhanh chóng. Nháp vào bất kỳ chiến lược nào cũng sẽ mở ra các biểu đồ về hiệu suất làm việc mà chúng ta có thể xem trong khung thời gian, cũng như các số liệu chi tiết và lịch sử giao dịch đầy đủ. Bằng cách này, các nhà đầu tư tiềm năng có tất cả các thông tin mà họ cần để có thể tạo ra các danh mục đầu tư.

Sự phân chia này đảm bảo nền tảng được vận hành trôi chảy và đảm bảo tất cả các bên đều có đóng góp và thu được kết quả. Các nhà lãnh đạo có chiên lược, nhà đầu tư có vốn, FxPro cung cấp cớ sở hạ tầng và nguồn thanh khoản .

How it Works

Trọng tâm Quản lý rủi ro

icon

Sự thành công của FxPro SuperTrader phụ thuộc vào chất lượng của các chiến lược mà chúng tôi phải thực thi được cho các nhà đầu tư. Để đảm bảo rằng chỉ có các thuật toán tốt nhất mới làm cho nó đi vào nền tảng mà chúng tôi đã thực hiện một cách kỹ lưỡng cẩn trọng. Cả hai chiến lược trong nhà và bên thứ ba trải qua lại kỹ lưỡng và thử nghiệm về phía trước, cũng như khi chịu Monte Carlo mô phỏng, đảm bảo rằng họ có thể phản ứng một cách thích hợp cho một loạt các kịch bản có thể. Ngoài này, chúng tôi liên tục giám sát các chiến lược đã được phê duyệt để đảm bảo rằng họ thực hiện trên một ngưỡng nhất định và yêu cầu mỗi nhà đầu tư để áp dụng kiểm soát rủi ro riêng của họ với nhau và mỗi chiến lược họ sao chép. Đây là lý do tại sao chúng ta nói chiến lược của chúng tôi có khả năng không đối xứng cao hơn lợi nhuận để mất, kiểm soát rủi ro trong nơi rất nghiêm ngặt làm giảm khả năng đạt khoản giải ngân được phát âm.

Cáo báo cáo kiểm tra luôn sẵn có trên nền tảng FxPro SuperTrader.

Quỹ cần có

icon

Tuy hạn mức tín dụng của chúng tôi có thể cung cấp thêm vốn khả dụng đến các nhà đầu tư và mang lại tiềm năng tăng cường lợi nhuận, công cụ này cũng có những rủi ro riêng của nó mà bạn cần biết trước khi chấp thuận. Mọi khoản lỗ xảy ra trong khi đầu tư vào các chiến lược SuperTrader đều sẽ được tính vào tiền vốn mà bạn đã mạo hiểm, chứ không phải là khoản vốn mà FxPro đã ghi có cho bạn. Kết quả là việc sử dụng hạn mức tín dụng cho phép bạn tiếp tục phân bổ tiền vốn đến các chiến lược, kể cả khi vốn riêng của bạn đang giảm dần. Điều này mở ra khả năng bạn sẽ nhận được một lệnh gọi ký quỹ nếu bạn không còn đủ vốn để bù đắp thua lỗ từ một trạng thái rớt đáy. Trong những trường hợp đó, các chiến lược trong danh mục đầu tư của bạn sẽ tự động được đóng lại và mọi vị thế mở của bạn sẽ bị thanh lý. FxPro cung cấp đến các khách hàng của họ dịch vụ ngăn chặn số dư âm, nghĩa là tài khoản của bạn sẽ được đảm bảo không mất đi nhiều hơn số tiền bạn đã nộp cho FxPro.

CHÚNG TÔI CUNG CẤP HẠN MỨC TÍN DỤNG

Giao thức quản lý rủi ro của chúng tôi bảo vệ số vốn của bạn từ việc giảm xuống của chiến lược. Điều này đã được xác nhận trong các thử nghiệm về hiệu suất của hai năm trước. Các kết quả này có sẵn cho các nhà đầu tư kiểm tra trên phần mềm.
Khuyến khích khách hàng đầu tư vào nhiều chiến lược khác nhau để giảm thiểu rủi ro khi chỉ dựa vào hiệu suất của một chiến lược. Một danh mục đầu tư hoạt động hiệu quẩ là khi không bị ảnh hưởng nhiều bởi sự biến động mạnh của thị trường.
FxPro mang đến cho bạn hạn mức tín dụng không lãi suất để bạn có đủ vốn đầu tư vào nhiều chiến lược khác nhau.
BẠN KÝ QUỸ 2000$
CHÚNG TÔI GHI CÓ LÊN ĐẾN 8000$
BẠN CÓ 10,000$*ĐỂ ĐẦU TƯ
*Điểu khoản và Điều kiện Áp dụng

Nhấn vào đâyđể xem cách thức chúng tôi cung cấp hạn mức tín dụng cho các nhà đầu tư.

Chào mừng đến Trò chuyện trực tuyến FxProTôi có thể giúp bạn thế nào?