Là một nhà đầu tư SuperTrader, bạn được yêu cầu phải trả một khoản phí hiệu suất (performance fee) vào cuối tháng cho nhà cung cấp chiến lược của bên thứ ba, chỉ áp dụng cho những tháng có lãi, dựa trên mức hiệu suất cao nhất mới mà khách hàng đạt được. Một số nhà cung cấp chiến lược tính mức phí là 5% trong khi một số khác tính phí cao hơn.

Bạn không bị yêu cầu trả bất kỳ một khoản phí nào khi sử dụng các chiến lược cung cấp bởi chính FxPro.

FxPro không tính phí cho các nhà đầu tư đã tận dụng đường tín dụng của chúng tôi, quý vị không phải trả bất kỳ lãi suất nào cho khoản tiền nhận được; các nhà đầu tư cũng có thể tự do rút tiền của họ cũng như mọi khoản lợi nhuận họ đã tạo ra bất cứ khi nào họ muốn mà không cần một lý do nào.

Ngoài phí tiền thưởng kết quả, chi phí duy nhất mà một nhà đầu tư FxPro SuperTrader phải thanh toán là khi nộp tiền và rút tiền.

Ví dụ

Khách hàng XYZ có biểu đồ hiệu suất như sau trong danh mục đầu tư SuperTrader của mình kể từ thời điểm bắt đầu giao dịch vào tháng 9/2014 và đi theo chiến lược của một nhà cung cấp thứ ba, bên này có tính phí hiệu suất. Những mức hiệu suất cao nhất của khách hàng được chú thích trong biểu đồ bên dưới (vào tháng 9, 10, 11, 4, 9 và 2). Khách hàng XYZ sẽ trả phí hiệu suất vào các tháng như sau:

Tháng 9, khách hàng sẽ trả cho nhà cung cấp chiến lược của bên thứ ba một khoản phí hiệu suất dựa trên mức hiệu suất 1.08%

Tháng 10, khách hàng sẽ trả cho nhà cung cấp chiến lược của bên thứ ba một khoản phí hiệu suất dựa trên mức hiệu suất 1.92% (3.01% - 1.08%)

Tháng 11, khách hàng sẽ trả cho nhà cung cấp chiến lược của bên thứ ba một khoản phí hiệu suất dựa trên mức hiệu suất 3.16% (6.17% - 3.01%)

Tháng 4, khách hàng sẽ trả cho nhà cung cấp chiến lược của bên thứ ba một khoản phí hiệu suất dựa trên mức hiệu suất 4.11% (10.28% - 6.175)

Tháng 8, khách hàng sẽ trả cho nhà cung cấp chiến lược của bên thứ ba một khoản phí hiệu suất dựa trên mức hiệu suất 6.05% (16.33% - 10.28%)

Performance-for-XYZ-Clients

Chúng tôi không tính phí hoa hồng cho việc nộp hoặc rút tiền qua điện chuyển khoản ngân hàng, uy nhiên, xin lưu ý rằng quý vị vẫn có thể bị tính phí chuyển khoản bởi ngân hàng. Giao dịch thẻ tín dụng/ghi nợ cũng có thể phát sinh phí từ nhà phát hành thẻ của quý vị; FxPro tính một khoản phí danh nghĩa là 1,6% cho việc sử dụng thẻ tín dụng/ghi nợ. Phí giao dịch PayPal sẽ được FxPro thu thay cho PayPal theo cấu trúc phí của họ, quý vị có thể xem chi tiết tại đây. Neteller, Skrill (Moneybookers), mPay/Netbanx và WebMoney hiện không tính phí cho nộp và rút tiền, FxPro cũng không tính phí hoa hồng cho việc sử dụng các dịch vụ này. Việc sử dụng MonetaRU và CashU để nộp và rút tiền sẽ phát sinh chi phí tương ứng là 4% và 4,5%.

Chào mừng đến Trò chuyện trực tuyến FxProTôi có thể giúp bạn thế nào?