Ngoài ra bạn có thể xem thêm chi tiết của từng chiến lược bằng cách vào phần Chiến lược và nhấn vào một chiến lược bất kỳ. Khi đó bạn sẽ được cung cấp những số liệu thống kê chi tiết của chiến lược mà bạn đã nhấn vào.

Bạn cũng có thể truy cập vào các kết quả kiểm tra ngược đầy đủ từ dữ liệu quá khứ của từng chiến lược. Để truy cập các kết quả này, chỉ cần nhấn vào Xem từ danh sách Chiến lược.

Hãy chú ý đến số liệu thống kê hiệu quả giao dịch Trong ngày, 7Ngày, 30NgàyTừ lúc Bắt đầu của chiến lược. Những số liệu này cho thấy một chiến lược đã sinh lời hoặc làm lỗ bao nhiêu cho những nhà đầu tư sử dụng chiến lược đó. Đồng thời cũng hãy tìm kiếm các con số phần trăm Giảm bớt vốn Tối đa; những con số này sẽ cho bạn biết sụt giảm lớn nhất về vốn của chủ sở hữu dưới dạng phần trăm liên quan đến chiến lược này.

Pandora
Quyết định phân bổ bao nhiêu vốn cho chiến lược
Chọn có sử dụng Hệ số Nhân hay không
Đặt % Lỗ Tối đa của Chiến lược (1-30%)
 

Đây chính là lượng Vốn Nhàn rỗi mà bạn sẵn lòng phân bố cho một chiến lược cụ thể.

Hệ số Nhân cho phép bạn tăng mức độ rủi ro bằng cách nhân lượng tiền mà bạn đầu tư so với lượng tiền phân bổ của trưởng nhóm. Để hệ số bằng 0 cũng giống nhau không dùng hệ số nhân.

% Lỗ Tối đa của Chiến lược có thể được đặt từ 1– 30% nhằm xác định rõ bạn sẵn lòng lỗ tới bao nhiêu trước khi chiến lược được tự động đóng. Một khi khoản lỗ bằng mức phần trăm mà bạn đã chỉ định rõ, chiến lược sẽ được đóng lại.

 
Pandora
Đặt % (Vốn) Dừng Lệnh  (1-50%)
Đặt Điểm Kích Lời (0-100%)
Nhấn Lưu
 

Dấu Dừng Lệnh theo Vốn cho phép bạn khóa lợi nhuận tại một mức giới hạn trước nhằm bảo vệ danh mục đầu tư của bạn khỏi tình trạng giá dao động theo hướng ngược. Bạn có thể đặt dấu dừng lệnh từ 1-50%.

Điểm Kích Lời theo % đóng vai trò như một lệnh Chốt Lời, đóng một chiến lược và bảo toàn lợi nhuận khi lợi nhuận đạt tới một mức mà bạn đã xác định trước.

Sau khi bạn đã phẩn bổ các nguồn tiền và đặt các tham số kiểm soát rủi ro, chọn lưu. Chiến lược sẽ tự động giao dịch thay mặt bạn.

Giờ bạn đã bắt đầu sao chép chiến lược giao dịch Pandora của FxPro

Chiến lược đã được sao chép. Bạn có thể xem các chiến lược mà bạn đã sao chép bằng cách nhấn vào thanh Danh mục Đầu tư.

Những tham số kiểm soát rủi ro này đề cao cơ cấu về nguyên tắc tự chịu rủi ro của FxPro, mà công ty bắt buộc tất cả các trưởng nhóm phải tuân theo, thực sự giúp khách hàng tao một cấp kiểm soát thêm cho các danh mục đầu tư của họ.

Chào mừng đến Trò chuyện trực tuyến FxProTôi có thể giúp bạn thế nào?