THÔNG BÁO RỦI RO

CẢNH BÁO RỦI RO: Hợp đồng Chênh lệch (‘CFD’) là sản phẩm tài chính phức tạp và hầu hết không có ngày thanh khoản cố định. Do đó, một vị thế CFD đáo hạn vào ngày bạn chọn đóng vị thế mở hiện tại. CFD, là sản phẩm đòn bẩy, có mức rủi ro cao và có thể dẫn đến mất tất cả số vốn đã đầu tư của bạn. Do đó, CFD không phù hợp cho mọi cá nhân. Bạn không nên rủi ro nhiều hơn số bạn được chuẩn bị để thua lỗ. Trước khi quyết định giao dịch, bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu các rủi ro liên quan và cân nhắc trình độ kinh nghiệm của mình. Bạn nên tìm kiếm tư vấn độc lập, nếu cần.

 1. PHẠM VI THÔNG BÁO
  1. Thông báo Rủi ro (‘Thông báo’) được cung cấp đến bạn theo Chỉ thị về Thị trường Công cụ Tài chính dựa trên cơ sở bạn đang đề xuất giao dịch với FxPro bằng CFD.
  2. Cần lưu ý rằng, Thông báo không thể bao gồm tất cả các rủi ro và khía cạnh có liên quan đến giao dịch CFD; bạn cần đảm bảo rằng quyết định của mình được thực hiện dựa trên cơ sở được thông báo và tối thiểu bạn nên cân nhắc những điều sau:
 2. MÔ TẢ SẢN PHẨM
  1. CFD là một thỏa thuận để bán hoặc mua một hợp đồng phản ánh hiệu suất của, bao gồm trong số các thứ khác, ngoại hối, kim loại quý, hợp đồng tương lai và cổ phiếu; lợi nhuận và thua lỗ được xác định bởi chênh lệch giá của CFD khi mua vào và giá khi bán ra và ngược lại. CFD được giao dịch theo ký qũy và nên lưu ý rằng giao dịch này không xảy ra việc phân phối vật lý của CFD hoặc tài sản cơ bản. Bạn cũng nên lưu ý rằng, khi bạn mua, ví dụ, CDF về cổ phiếu, bạn chỉ đơn thuần suy đoán về giá trị cổ phiếu lên hoặc xuống.
  2. CFD dao động trong ngày về giá; biến động giá của CFD được xác định bởi một số yếu tố bao gồm nhưng không giới hạn tính sẵn có của thông tin thị trường.
 3. HIỆU SUẤT
  1. Cần lưu ý rằng hiệu suất trước đây của CFD là một chỉ báo hữu ích cho hiệu suất tương lai.
 4. CÁC RỦI RO CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH BẰNG CFD
  1. Trước khi giao dịch CFD, bạn cần đảm bảo rằng bạn hiểu các rủi ro có liên quan. CFD là sản phẩm đòn bẩy; do đó chúng có mức rủi ro lớn đến nguồn vốn của bạn so với các sản phẩm tài chính khác. Giá trị của CFD có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào các điều kiện của thị trường.
  2. Do thực thế là CFD là sản phẩm đòn bẩy, nên việc tham gia vào giao dịch CFD có thể không phù hợp đối với bạn và bạn nên tìm tư vấn độc lập nếu cần thiết. Tiềm năng lợi nhuận phải được cân đối cùng với quản lý rủi ro thận trọng có cân nhắc những tổn thất đáng kể có thể được tạo ra trong khoảng thời gian rất ngắn khi giao dịch CFD.
  3. Bạn không nên thực hiện giao dịch bằng CFD trừ khi bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan.
 5. TỔN THẤT VỐN
  1. CFD, là sản phẩm đòn bẩy, có mức rủi ro cao và có thể dẫn đến mất tất cả số vốn đã đầu tư của bạn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng FxPro hoạt động trên cơ sở ‘bảo vệ số dư âm’; điều này có nghĩa là bạn không thể mất nhiều hơn số đầu tư ban đầu của bạn.
 6. RỦI RO TÍN DỤNG
  1. Khi giao dịch CFD, bạn đang chủ động tham gia vào một giao dịch thị trường chứng khoán phi tập trung (‘OTC’); điều này có nghĩa rằng bất kỳ vị thế nào do FxPro mở sẽ không thể được đóng bởi tổ chức khác. Giao dịch OTC có thể liên quan đến rủi ro cao hơn so với các giao dịch diễn ra trên thị trường quy định, ví dụ như thị trường trao đổi truyền thống; điều này do thực tế là trong giao dịch OTC không có đối tác trung tâm và một trong hai bên giao dịch chịu rủi ro tín dụng nhất định (hoặc nguy cơ vỡ nợ).
 7. ĐÒN BẨY (HAY TỶ SUẤT NỢ TRÊN VỐN)
  1. Giao dịch CFD, không giống như kinh doanh truyền thống, cho phép bạn giao dịch thị trường bằng cách chỉ trả một phần nhỏ trong tổng giá trị giao dịch. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng đòn bẩy, hay nợ trên vốn, nghĩa là một diễn biến của thị trường tương đối nhỏ có thể dẫn đến diễn biến tương ứng lớn hơn nhiều về giá trị của vị thế của bạn. FxPro cung cấp tỷ lệ đòn bẩy linh hoạt bắt đầu từ 1:1 lên đến 1:500. Trong bối cảnh của MetaTrader 4, mỗi Thứ Sáu từ 21.00 giờ cho đến 24.00 giờ theo thời gian máy chủ, hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào khác theo quy định của FxPro, Công ty đặt ra một tỷ lệ đòn bẩy tối đa cho việc mở một vị thế 1:100; nếu diễn biến tương ứng lớn hơn của thị trường xảy ra bạn sẽ được thông báo kịp thời.
  2. Cần lưu ý rằng Công ty sẽ theo dõi tỷ lệ đòn bẩy áp dụng vị thế của bạn, mọi lúc; Công ty có quyền giảm tỷ lệ đòn bẩy tùy thuộc vào khối lượng giao dịch của bạn.
  3. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo http://fxpro-supertrader.com/
 8. TÀI KHOẢN KÝ QUỸ VÀ YÊU CẦU
  1. Bạn cần phải đảm bảo rằng bạn có đủ số tiền ký quỹ trong tài khoản giao dịch của bạn, mọi lúc, để duy trì một vị thế mở. Ngoài ra, bạn cần phải liên tục theo dõi bất kỳ vị thế mở nào để tránh bị đóng các vị thế mở do do không có sẵn vốn; bạn cần lưu ý rằng Công ty không chịu trách nhiệm thông báo cho bạn về bất kỳ trường hợp nào như vậy.
  2. AỞ tỷ lệ ký quỹ 10% (mười) và 40% (bốn mươi) cho FxPro MetaTrade4 và FxPro cTrader, tương ứng, Công ty có quyền bắt đầu đóng vị thế bắt đầu từ vị thế thua lỗ nhất. Ngoài ra, ở mức tỷ lệ ký quỹ là 5% (năm) và 30% (ba mươi) cho FxPro MetaTrade4 và FxPro cTrader, tương ứng, Công ty sẽ tự động bắt đầu đóng vị thế theo giá thị trường, bắt đầu từ vị thế thua lỗ nhất.
  3. Để biết thêm chi tiết về các thông tin trên, vui lòng truy cập http://fxpro-supertrader.com/
 9. CÁC ĐIỀU KIỆN THỊ TRƯỜNG BẤT THƯỜNG
  1. Trong điều kiện thị trường bình thường, CFD có thể biến động nhanh chóng để phản ánh các sự kiện không lường trước được mà bạn hoặc Công ty không thể kiểm soát được. Do đó, FxPro có thể không thể thực hiện lệnh của bạn ở mức giá khai báo và lệnh “chặn lỗ” không thể đảm bảo hạn chế thiệt hại trong các điều kiện không thể kiểm soát.
  2. Giá CFD bị ảnh hưởng bởi, trong số những thứ khác, việc triển khai các chương trình và chính sách chính phủ, nông nghiệp, thương mại và giao dịch và các sự kiện kinh tế xã hội và chính trị quốc gia và quốc tế.
 10. CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA NỀN TẢNG GIAO DỊCH
  1. Bạn chấp nhận rằng nguồn đáng tin cậy duy nhất của thông tin về giá liên quan là Báo giá được thể hiện trong máy chủ thực / trực tiếp; dịch vụ này có thể bị phá vỡ và kết quả là thông tin liên quan về giá có thể không tới được khách hàng.
  2. Bạn phải thường xuyên tham khảo menu ‘Trợ giúp’ hoặc Hướng dẫn sử dụng của (các) nền tảng giao dịch; nếu có xung đột phát sinh, Hợp đồng dịch vụ sẽ được áp dụng trừ khi FxPro quyết định, theo suy xét riêng của mình.
 11. GIAO TIẾP
  1. FxPro không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất phá nào sinh là kết quả của việc giao tiếp chậm hoặc chưa nhận được thông tin do Công ty gửi đến cho bạn.
  2. Ngoài ra, FxPro không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh là kết quả của thông tin không được mã hóa do Công ty gửi cho bạn mà đã bị truy cập qua các phương tiện trái phép.
  3. FxPro không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông báo nội bộ chưa nhận được hoặc chưa được đọc gửi đến cho bạn thông qua (các) nền tảng giao dịch; trong trường hợp không được nhận hoặc đọc trong vòng 7 (bảy) ngày, thông báo sẽ tự động bị xóa.
  4. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào chứa trong các thư từ, thông báo nhận được từ FxPro.
  5. Ngoài ra, bạn chấp nhận rằng bất kỳ tổn thất nào phát sinh là kết quả của việc truy cập trái phép của bên thứ ba vào tài khoản giao dịch của bạn không phải là trách nhiệm của FxPro.
 12. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG
  1. Trong trường hợp Bất khả kháng, bạn sẽ chấp nhận mọi tổn thất phát sinh.
  2. Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc ‘Sự kiện Bất khả kháng’ có sẵn trong ‘Thỏa thuận Khách hàng’ (http://www.fxpro.co.uk/trading/products/legal).
 13. THUẾ
  1. Mặc dù đầu tư vào CFD không liên quan đến việc phân phối vật lý của công cụ tài chính cơ bản, nhưng bạn nên tìm kiếm tư vấn thuế độc lập, nếu cần thiết, để xác minh xem bạn có phải nộp bất kỳ khoản thuế nào không, bao gồm cả thuế con niên.
 14. XEM XÉT TÀI KHOẢN
  1. Thông qua (các) nền tảng giao dịch, bạn có thể xem lại bất kỳ tài khoản giao dịch nào của mình, bao gồm nhưng không giới hạn các vị thế mở và đóng. Ngoài ra, thông qua FxPro Direct (http://direct.fxpro.com) bạn có thể quản lý tài khoản và ký quỹ hoặc rút tiền tùy thuộc vào nhu cầu giao dịch của bạn.
 15. CHI PHÍ VÀ CÁC CÂN NHẮC KHÁC
  1. Trước khi giao dịch CFD bạn cần phải xem xét các chi phí liên quan như chênh lệch giá mua và giá bán (bao gồm cả phần thêm vào giá vốn, nếu có), hoa hồng và hoán đổi ngoại tệ. Không phải mọi chi phí đều được thể hiện bằng tiền (ví dụ, chi phí có thể xuất hiện như một tỷ lệ phần trăm của giá trị CFD). FxPro có quyền thay đổi, theo thời gian, bất kỳ chi phí áp dụng nào đối với giao dịch CFD; bạn hiểu và chấp nhận rằng các thông tin cập nhật nhất liên quan đến chi phí có sẵn trực tuyến trên trang của FxPro.
 16. GIÁ TRỊ HOÁN ĐỔI NGOẠI TỆ
  1. Hoán đổi ngoại hối là lãi suất được thêm vào hoặc hoặc giảm bớt để giữ một vị thế mở qua đêm. Tùy thuộc vào vị thế nắm giữ và các mức lãi suất của các cặp tiền tệ liên quan đến giao dịch này, theo đó tài khoản giao dịch của bạn có thể được ghi có hoặc ghi nợ. Tài khoản giao dịch của bạn được cân chỉnh mỗi ngày lúc 23:59:31 (thời gian máy chủ) và số lượng tiền tạo ra sẽ được tự động chuyển đổi thành tiền tệ mà tài khoản giao dịch của bạn mang mệnh giá.

Giá trị hoán đổi ngoại tệ cho một vị thế được mở vào ngày thứ Tư và được giữ mở qua đêm sẽ gấp ba lần giá trị so với những ngày khác; lý do cho điều này là ngày giá trị của một giao dịch được mở qua đêm vào Thứ tư bình thường sẽ là thứ Bảy, nhưng do ngân hàng đóng cửa, ngày giá trị là thứ Hai và khách hàng phải chịu thêm 2 (hai) ngày lãi suất. Hoán đổi ngoại tệ từ thứ Hai đến thứ Sáu được tính phí một lần. Xin lưu ý rằng các mức lãi suất tái đầu tư do FxPro tính phí được dựa trên giá liên ngân hàng; FxPro cập nhật lãi suất tái đầu tư thường xuyên nếu xét thấy cần thiết. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ được thông báo về giá trị hoán đổi ngoại tệ được áp dụng bằng cách truy cập trang web của FxPro. Ngoài ra, bạn có trách nhiệm kiểm tra giá trị hoán đổi ngoại tệ áp dụng trước khi đặt lệnh giao dịch.

Chào mừng đến Trò chuyện trực tuyến FxProTôi có thể giúp bạn thế nào?